فروش انواع تسمه نوار نقاله

تسمه نوار نقاله : تسمه نوار نقاله جزئی از وسیله حمل کننده یک سیستم انتقال می باشد که این سیستم انتقال ، از دو یا چند قرقره به همراه یک تسمه نواریتشکیل شده وکار

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید